GNR Ouditeure is ‘n firma van geregistreerde ouditeure en geoktrooieerde rekenmeesters wat al sedert 1989 in Potchefstroom en Klerksdorp bestaan. Die vennote is Prof. Arnold Rademeyer, Prof. Andre Nel, Johan van der Westhuizen en Raadt Rademeyer en ons dienste afdeling word deur Melt Rademeyer aangevoer.GNR OUDITEURE SE DIENSTE SLUIT DIE VOLGENDE IN:

Oudits (Statutêr en vrywillig)

Oorsigte (Independent reviews)

Opstel van finansiële state

-          Jaarlikse finansiële state

-          Periodieke bestuurstate

Persoonlike- en maatskappyebelasting

-          Voorbereiding en indiening van BTW opgawes en rekonsiliasies

-          Voorbereiding en indiening van LBS opgawes en rekonsiliasies

-          Voorbereiding en indiening van voorlopige en jaarlikse belastingopgawes

-          Belastingadvies en strukturering

-          Besware en apelle

Maandelikse rekeningkundige werk en rapportering

Sekretariele werk

Waardasies

Boedelbeplanning en strukturering

BBBEE sertifisering

Besigheidsadviesdienste

-          Groepstrukturering

-          Kosteontleding

-          Interne beheermaatreelontledings en -aanbevelings

Interne oudit


Loopbaangeleenthede:

Ons bied SAICA geakkrediteerde klerkskap aan werknemers wat belangstel daarin om Geoktrooieerde Rekenmeesters te word en die nodige akademiese kwalifikasies het.

Huidige vakatures: Geen


Kontak Ons

3 + 15 =


GNR Ouditeure